Zásady ochrany osobních dat

OpenAI zdůrazňuje, že data a soubory odeslané přes jejich API nejsou využívány k výcviku modelů a uživatelé mohou kdykoliv svá data smazat. Máte tedy plnou kontrolu nad svými informacemi a pokud potřebujete odstranit data, tak to lze provést.

Přečtěte si také: Privacy policy (openai.com)

 


Vyloučení odpovědnosti

Při využívání AI asistentů si naši klienti musí být vědomi, že naše služba slouží pouze jako prostředek k integraci a aplikaci umělé inteligence od OpenAI.

Jako poskytovatelé služby nepřebíráme žádnou odpovědnost za přesnost či vhodnost obsahu generovaného tímto AI.

Klient je povinen dodržovat podmínky používání a právní předpisy platné ve své jurisdikci a zajistit, že využití AI asistentů nebude porušovat žádná práva třetích stran nebo aplikovatelné právní normy.

Za správu, kontrolu a případný dohled nad obsahem generovaným AI asistentem nese plnou odpovědnost klient.

Za žádné přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s využíváním AI asistentů ze strany klientů neodpovídáme.

Tím, že využíváte našich služeb, souhlasíte s těmito podmínkami a berete na vědomí, že za žádné přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s využíváním AI asistentů ze strany klientů neodpovídáme.

Přečtěte si také: Privacy policy (openai.com)